Telemetrinės Sistemos MWD

Telemetrinės Sistemos MWD (Measurment While Drilling) yra naudojamos kryptinių gręžinių skirtų naftos arba dujų telkiniams gręžimo darbų monitoringui ir valdymui.