Kokybės politika

Misija

Tobulinant vidinius procesus, teikti kokybiškas ir patrauklias prekes bei paslaugas, užtikrinančias įmonės Pirkėjų norimus technologinius rezultatus.

Vizija

UAB „Izovoltas“ – tai patikimas ir pageidaujamas ilgametis Partneris, derinantis Pirkėjų poreikius su Gamintojų galimybėmis, jungiantis juos dėl bendro tikslo.

Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis

Įmonė siūlo visame pasaulyje pripažintus technologinius sprendimus, atitinkančius mūsų klientų individualius poreikius. Siūlome prekes ir paslaugas energijos perdavimui, sunkiajai pramonei, keliams ir geležinkeliams, karinėms ir oro pajėgoms bei informacinių technologijų segmentams.

Sertifikavimo sritis

  • Geležinkelių ir lokomotyvų sistemų, vidaus degimo variklių ir agregatų prekybą bei remonto, serviso, montavimo ir modernizavimo paslaugos.
  • Įrangos, atsarginių dalių ir sistemų, skirtų geležinkeliams, lokomotyvams, naftos perdirbimui, chemijos pramonei, kelių remontui ir kariuomenei didmenine prekyba.

Mūsų Kokybės politika

  • Gerinti įmonės veiklos rodiklius nuolatos analizuojant kliento esamus bei būsimus poreikius ir siekiant šių poreikių patenkinimo
  • Kurti tinkamą darbo aplinką – kiekvienam įmonės darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo patiems ir įmonės naudai
  • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų analizės pagrindu
  • Atitikti standartų ISO 9001:2015 reikalavimus ir nuolatos tobulinti kokybės vadybos sistemos taikymą įmonėje
  • Vertinti ir valdyti įmonės veiklą įtakojančias rizikas

Vadovybės įsipareigojimai

  • Vadovybė užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė būtų neatskiriama verslo sėkmės dalis
  • Vadovybė taiko kokybės vadybos sistemą klientų, teisinių ir kitų įmonės veiklai keliamų reikalavimų atitikimui
  • Įmonė į savo veiklą įtraukia socialinius klausimus, bendradarbiauja su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais, vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai draugiškais vertybiniais principais.

Įgyvendinimas

Ši politika yra strateginių verslo tikslų dalis. Politika yra peržiūrima, vertinama ir keičiama, kad nuolat išliktų tinkama.