Kokybės politika

Misija

Tobulinant įmonės procesų veiklą, teikti kokybiškas ir patrauklias prekes ir paslaugas, palengvinančias klientų technologinius procesus.

Vizija

UAB „Izovoltas“ – tai patikimas ir pageidaujamas partneris, lanksčiai reaguojantis į rinkos ir vartotojų poreikius.

Kokybės vadybos sistemos taikymo sritis

Įmonė siūlo visame pasaulyje pripažintus technologinius sprendimus, atitinkančius mūsų klientų individualius poreikius. Siūlome prekes ir paslaugas energijos perdavimui, pramonei, transportui, geležinkeliui, karinėms ir oro pajėgoms bei informacinių technologijų segmentams.

Sertifikavimo sritis

  • Geležinkelių ir lokomotyvų sistemų, vidaus degimo variklių ir agregatų prekybą bei remonto, serviso, montavimo ir modernizavimo paslaugos.
  • Įrangos, atsarginių dalių ir sistemų, skirtų geležinkeliams, lokomotyvams, naftos perdirbimui, chemijos pramonei, kelių remontui ir kariuomenei didmenine prekyba.

Mūsų Kokybės politika

  • Gerinti įmonės veiklos rodiklius nuolatos analizuojant kliento esamus bei būsimus poreikius ir siekiant šių poreikių patenkinimo
  • Kurti tinkamą darbo aplinką – kiekvienam įmonės darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo patiems ir įmonės naudai
  • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti tik duomenų ir informacijos analizės pagrindu
  • Atitikti standartų ISO 9001:2015 reikalavimus ir nuolatos tobulinti kokybės vadybos sistemos taikymą įmonėje
  • Vertinti ir valdyti įmonės veiklą įtakojančias rizikas

Vadovybės įsipareigojimai

  • Vadovybė užtikrina ir prisiima atsakomybę, kad teikiamų paslaugų kokybė yra neatskiriama verslo sėkmės dalis
  • Vadovybė taiko kokybės vadybos sistemą klientų, teisinių ir kitų įmonės veiklai keliamų reikalavimų atitikimui
  • Vadovybė skiria išteklius kokybės vadybos sistemai palaikyti ir šiai politikai įgyvendinti
  • Įmonė į savo veiklą įtraukia socialinius klausimus, bendradarbiauja su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais, vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais.

Įgyvendinimas

Ši politika yra strateginių verslo tikslų dalis. Politika bus peržiūrima, vertinama ir keičiama, kad nuolat išliktų tinkama. Kiekvienais metais bus nustatomi su politika derantys tikslai ir vertinamas jų pasiekimas.